LA ARCHITECTURE AND DESIGN

Vi är ett företag med internationell och nationell erfarenhet av en mängd olika projekt: bostäder, vårdbyggnader, kommersiella byggnader, hotell osv. Vi tror på balansen mellan kundens behov och våra professionella råd för att nå fram till en idealisk lösning. Vi gillar att vara involverade i projektets alla faser; vi samordnar från början till utformning av projekten och och dess byggnadsförvaltning inom ramen för den tidsplan och budget som överenskommits med kunden. Vi ser noga efter varje projekt och ägnar särskild uppmärksamhet åt att fördela utrymmena på rätt sätt, genom att kombinera olika material, möbler och belysning, och anpassar oss alltid till varje kund. Vårt team är ungt, entusiastiskt och begåvat och består av alla typer av specialiserade yrkesverksamma inom olika områden, såsom ingenjörer, designers och arkitekter.

Vårt mål med Costafiore Gardens fas 2 är att fortsätta med andan från fas 1 i alla avseenden; formellt, funktionellt och arkitektoniskt så att båda faserna blir en enda fas. Övergångsvägarna och de gemensamma utrymmena måste ha en kontinuitet, liksom separationen och sättet att relatera bostadsblocken. De måste vara utformade i enlighet med miljön och tomtens naturliga nivåer. Vi kommer dock att hitta nya olika element i de gemensamma utrymmena i fas 2, t.ex. den uppvärmda poolen och ett samarbetsutrymme i växelverkan med fler grönområden.

 

 

 

 

 

 

LA ARCHITECTURE AND DESIGN
Borja Postigo Jimenez
Calle San Juan Nº 3
29670 San Pendro Alcántara
Málaga, Spain

larquitectos.com
info@larquitectos.com